AGRICULTURĂ

Sprijinim dezvoltarea fermelor de familie și promovăm comercializarea produselor românești

  • Lansăm programe de sprijin și plăți directe în agricultură în valoare de 21,67 mld. Euro din fondurile europene alocate pentru perioada 2021-2027;
  • Investim 6,5 mld. Euro în infrastructura de irigații, reluarea lucrărilor la Canalul Siret – Bărăgan, lucrări de prevenire a deșertificării, finalizarea sistemului național antigrindină;
  • Finanțăm rețele naționale de colectare, depozitare, procesare și distribuție a produselor românești cu un buget 750 mil. Euro;
  • Susținem investițiile private în colectarea, depozitarea, stocarea și procesarea produselor agroalimentare pentru creșterea valorii adăugate a materiei prime – 430 mil. Euro;
  • Alocăm 1 mld. Euro pentru investiții la nivelul fermelor în sector vegetal și zootehnic, din care, pentru ferma de familie aproximativ 200 mil. Euro;
  • Sprijinim instalarea tinerilor fermieri, cu teren agricol concesionat de la stat, până la 50 ha/fermier, prin alocarea sumei de aproximativ 520 mil. Euro;
  • Finanțăm investițiile în fermele ecologice care integrează funcția de procesare, funcția agropedagogică, funcția agroturistică, precum și alte scheme de calitate – 550 mil. Euro;
  • Susținem crearea lanțurilor alimentare scurte „De la fermă la consumator”.

Următorul