ADMINISTRAȚIE

Debirocratizare, simplificare și eficientizare prin:

 • Planificarea bugetară și strategică participativă și ecologică;
 • Descentralizarea competențelor și resurselor către administrația publică locală;
 • Simplificarea administrativă și transferul cât mai multor proceduri administrative în mediul digital/online;
 • Sistem de recrutare și carieră în funcția publică bazat pe competență, integritate și performanță;
 • Dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților administrației publice;
 • Sistem unic de evidență a personalului bugetar pentru funcționarii publici e-bugetar;
 • Depolitizarea funcției publice și definirea pozițiilor politice în structura administrativă.

Reforma electorală:

 • Extinderea votului prin corespondență în țară;
 • Revenirea la sistemul de alegere a primarilor cu majoritatea voturilor exprimate (2 tururi);
 • Dublarea numărului de parlamentari alocați în prezent să reprezinte diaspora românească.

Digitalizare accelerată prin:

 • Aplicarea principiului “Digital first” după care administrațiile publice de la toate nivelurile vor fi obligate să-și proiecteze politicile și strategiile;
 • O nouă arhitectură digitală bazată pe identificarea electronică, interoperabilitatea, platforma unică de acces la serviciile publice online și infrastructura de tip cloud;
 • Utilizarea extinsă a semnăturii electronice în administrația publică;
 • Punct de contact unic electronic pentru cetățeni și companii prin refacerea PCUe și integrarea acestuia cu sistemul național de plăți ghiseul.ro;
 • Servicii publice electronice disponibile si accesibile transfrontalier pe baza nodului european eIDAS;
 • Migrarea serviciilor publice în cloud guvernamental;
 • Dezvoltarea de sisteme de tip Open Data care vor permite un acces structurat al sectorului privat la patrimoniul de date publice;
 • Refacerea sistemelor informatice implicate în “evenimentele de viață” ale cetățenilor și firmelor;
 • Investiții în cresterea capacității de a gestiona riscurile cibernetice.