EDUCAȚIE

Dezvoltăm România Educată

 • Reforma carierei didactice: Profesioniști în educație prin flexibilizarea formării inițiale, formarea continuă, politici meritocratice de salarizare, stimularea abordărilor transdisciplinare;
 • Profesionalizarea guvernanței sistemului de educație și a managementului instituțiilor de învățământ;
 • Digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date;
 • Conectarea la internet a tuturor unităților de învățământ până la începutul anului școlar 2022-2023;
 • Promovarea integrității și eticii în sistemul educațional prin realizarea unui Registru Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studiu.

Preșcolar

 • Extinderea rețelei de creșe în sistemul public, astfel încât rata de cuprindere a copiilor cu vârste între 0-3 ani să crească de până la de trei ori până în anul 2025;
 • Generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani în învățământul preșcolar, până în anul 2025.

Preuniversitar

 • Generalizarea programelor afterschool în unitățile de învățământ de stat și creșterea calității serviciilor oferite de acestea;
 • Generalizarea etapizată a programului de asigurare a unei mese calde în școli pentru toți copiii din medii defavorizate;
 • Aplicarea unui sistem unitar la nivel național de acordare a burselor pentru elevi fără discriminare în funcție de resursele bugetare ale comunităților locale;
 • Oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii – un consilier școlar la fiecare 400 de copii/elevi;
 • Revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil;
 • Dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educaționale digitale ale elevilor;
 • Dezvoltarea programelor de educație profesională în regim dual la nivel secundar și terțiar până la 30% din totalul programelor de educație profesională.

Universitar

 • Consolidarea  autonomiei universitare în sensul flexibilizării utilizării finanțării de bază și veniturilor proprii;
 • Creșterea competitivității în plan internațional, prin încurajarea creării de consorții universitare performante;
 • Asigurarea sprijinului financiar pentru studenți prin stabilirea unui cuantum minim al burselor studențești;
 • Dezvoltarea cercetării în universități prin finanțarea universităților publice în regim competitiv, cu scopul de a dezvolta resursele umane specializate în cercetare și infrastructurile de cercetare necesare;
 • Evaluarea și reforma școlilor doctorale, inclusiv prin evaluarea calității procesului educațional din cadrul acestui parcurs academic;
 • Stimularea cooperării public – privat  ca motor al inovării, prin creșterea eficienței instrumentelor de finanțare și valorificarea economică a rezultatelor cercetării.
Următorul