FINANȚE PUBLICE

Politici bugetare care sprijină creșterea economică, fără majorări de taxe și impozite, prin:

  • Consolidarea fiscală, creșterea transparenței bugetare și eficientizarea cheltuielilor publice;
  • Introducerea bugetării participative și a bugetării multianuale pentru investițiile publice în infrastructură;
  • Alocarea financiară echilibrată de resurse din bugetul de stat și fonduri europene pentru reducerea deficitului excesiv pe termen mediu.

Transformăm administrația fiscală în partenerul cetățenilor și companiilor

  • Reducerea și simplificarea numărului de formulare și declarații și depunerea electronică a tuturor formularelor și declarațiilor;
  • Acordăm facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori;
  • Extindem mecanismul de aprobare a rambursării TVA cu control ulterior.

Informatizăm serviciile ANAF în sprijinul mediului de afaceri

  • Extinderea facilităților pentru plata impozitelor și a taxelor prin platforma Ghișeul.ro;
  • Implementarea facturii electronice și interconectarea aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • Generalizarea utilizării semnăturii electronice și accesul de la distanță a bazelor de date;
  • Implementarea proiectului SAF-T – o structură standardizată a informațiilor relevante pentru controalele fiscale.
Următorul