CULTURĂ ȘI PATRIMONIU

  • Elaborarea și implementarea unei scheme de ajutor de stat pentru sectoarele cultural-creative pentru susținerea activităților cultural-artistice în perioada 2021-2022 – 100 milioane Euro;
  • Realizarea cadrului legal necesar pentru salvgardarea siturilor înscrise în lista mondială a patrimoniului UNESCO și continuarea demersurilor pentru înscrierea Roșia Montană.
  • Sprijinirea Programului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii;
  • Continuarea campaniei de achiziție de artă contemporană și transformarea acesteia într-un program permanent al Ministerului Culturii;
  • Realizarea Muzeului Național al Ororilor Comunismului și a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România.
  • Sprijinirea exercitării libertății religioase de către cetățeni și promovarea respectării libertății religioase, atât în dimensiunea individuală, cât și în cea colectivă