SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Protejăm dreptul românilor la viață și la proprietate

  • Modernizăm instituțiile de ordine publică pentru a răspunde nevoilor cetățenilor și societății;
  • Asigurăm intervenție și reacție rapidă a forțelor de ordine pentru impunerea respectării legii;
  • Consolidarea mecanismelor de prevenire a criminalității printr-o prezență activă în segmentul stradal, în locurile și mediile cu potențial infracțional;
  • Acțiuni prioritare: siguranța școlară, prevenirea delincvenței juvenile, combaterea violenței domestice și a agresiunilor de natură sexuală;
  • Dezvoltarea continuă a capabilităților de răspuns în situații de urgență și de protecție civilă;
  • Simplificarea administrativă și transformarea digitală a serviciilor publice de ordine publică și de evidență a populației.

Următorul