TINERET ȘI SPORT

Sprijinim renașterea sportului de masă ca suport pentru performanță

Tineret

  • Dezvoltarea infrastructurii fizice, a resurselor umane și a standardelor pentru activitățile derulate în cadrul rețelelor fizice: centre de tineret, centre de agrement, Case de Cultură ale Studenților – 370 milioane Euro;
  • Susținerea antreprenoriatului în rândul tinerilor prin acordarea de facilități fiscale tinerilor pentru demararea propriei afaceri;
  • Acordarea de facilități pentru agenții economici care angajează tineri din medii defavorizate.

Sport

  • Programul Național „Educație prin sport” pentru creșterea numărului de practicanți și pentru promovarea rolului educativ și social al sportului în rândul populației, la un nivel de 80.000 de practicanți pe an;
  • Promovarea unor programe la nivel național pentru creșterea bazei de selecție pentru sportul de performanță și a numărului sportivilor legitimați;
  • Dezvoltarea infrastructurii sportive printr-un plan de investiții integrat, prin colaborarea autorităților publice centrale, a celor locale și a sectorului privat;
  • Sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea echipamentelor și a tehnologiilor asistive pentru practicarea activității fizice și sportului.

Următorul